Badania behawioralne nad zachowaniem kotów oraz psów w relacji z człowiekiem nasuwają bardzo interesujące wnioski, które potwierdzają obserwacje wielu posiadaczy zwierząt jakoby człowiek mógł być właścicielem psa ale jedynie opiekunem kota.

Człowiek udomowił psa dla swoich potrzeb, wedle różnych źródeł historycznych, ok 125 tysięcy lat temu. Kot udomowił się sam dla swoich własnych potrzeb między 7500 a 4000 tysiące lat temu. Od tego czasu tak psy jak i koty wytworzyły specyficzny rodzaj komunikacji z nami – ludźmi.  O ile psy wykują zachowania podobne do ludzkich dzieci, traktujących dorosłych jak rodziców i uzależniają się emocjonalnie od opiekunów, to koty przejawiają głównie zachowania roszczeniowe względem ludzi.

Koty miauczą jedynie w okresie wczesnego dzieciństwa, potem ich matki przestają zwracać uwagę na ich miauczenie co powoduje zaniknięcie tej formy werbalizacji. W komunikacji, w obrębie swojego gatunku, koty wydają różne dźwięku, które w szerszej formie są do siebie zbliżone, natomiast w komunikacji z człowiekiem koty miauczą i także miauczenie to jest charakterystyczne dla ,, rozmów ,, z konkretnym człowiekiem ale już odmienne względem dźwięków wydawanych przez innych przedstawicieli gatunku.

W badaniach naukowych znacznie częściej obserwowano zmiany w zachowaniu psów i kotów w sytuacjach, gdy człowiek zostawiał zwierzęta same. Psy wyrażały dyskomfort poprzez wokalizację, hiperekspresję ruchową lub całkowity bezruch i brak zainteresowania otoczeniem, jedzeniem czy potrzebami fizjologicznymi. Koty natomiast częściej zajmowały się sobą, pozostając niezależne emocjonalnie, zupełnie jak w czasach, gdy same się udomowiły, bo w ludzkich spiżarniach było więcej gryzoni co zapewniało im więcej pokarmu – miały w tym interes.

Oczywiście zwierzęta obu gatunków potrafiły reagować nieszablonowo, co miało związek przede wszystkim z siłą i jakością więzi emocjonalnej z opiekunem. Ponadto podatność na stres obu gatunków pozostaje w dużej mierze cechą osobniczą.

Pozostając jednak w obrębie makro, wnioskiem nadrzędnym jest fakt, że koty mają opiekunów a psy właścicieli..


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *